Inspiratielezing Samenleving in Balans

Naar een toekomst in harmonie met de universele wetten

door Marja de Vries

Deze inspiratielezing gaat over het het boek ‘Samenleving in Balans’. Mijn inziens kennis waar iedereen van weten mag. Deze presentatie van haar boek vindt plaats in Tocat Culinair in Hem.

Mijn motivatie om deze lezing te organiseren op 28 maart 2023

Ik deel graag deze kennis die voorhanden is, geschreven door Marja de Vries. Voor mij kennis die iedereen mag weten, als basiskennis. Die verloren/in de vergetelheid is geraakt in onze cultuur en nu uitgevoerd mag worden met als doel dat onze samenleving weer in balans komt. Passend bij mijn visie binnen BuurtBij en passend bij de andere vrijwillige activiteiten die ik uitvoer: ik zit in de redactie van het dorpsblad Op ’t Dorp, lid van de Adviesraad Samenleving Drechterland, Bestuurslid van Stichting Mondiaal Drechterland.

Mijn inziens is een live presentatie Marja de Vries haar werk een goede aansluiting en vooral een verrijking en verbindend. Mijn werkzaamheden zijn tot nu toe allemaal vrijwillig en ik zou graag iedereen willen uitnodigen. Ik heb een groot netwerk met mensen die dezelfde visie als mij dragen en bij deze presentatie wil betrekken. Voor mij is het belangrijk dat deze kennis wordt overgedragen in onze regio.

Eventuele voorbereiding

Van tevoren al kennis op doen? Kijk dan de podcast van Jorn Luka – The Trueman Show #73

Jorn Luka zegt: ‘Voor mij was dit een onwijs waardevol gesprek waarin heel helder werd vanuit een uitgezoomd perspectief waar het misgaat (zonder oordeel) en wat er nodig is om de balans weer te herstellen en dus een mooiere wereld te creëren.’

28 maart zal Marja de Vries haar boeken meenemen, deze kan je deze avond kopen.

Over de Presentatie:

 

Samenlevingen in Balans

Op basis van haar boek Samenlevingen in Balans (2014) zal Marja de Vries (auteur van de bestseller De Hele Olifant in Beeld) vertellen over ‘Samenlevingen in Balans’. Met deze term verwijst zij naar samenlevingen waarbinnen inzicht in de universele wetten een inherent onderdeel is van de cultuur. Hierdoor is de cultuur in lijn met wie wij in essentie zijn en in harmonie met de natuur. Binnen deze samenlevingen is het gemeenschappelijke doel het welzijn van alles en iedereen. In de praktijk zijn het vreedzame, stabiele, egalitaire en florerende samenlevingen, die gekenmerkt worden door gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Het goede nieuws is dat zulke ‘Samenlevingen in Balans’ geen utopie zijn, maar wereldwijd op veel plaatsen duizenden jaren hebben bestaan en op enkele plaatsen nog steeds bestaan. De laatste tijd maken wisdomkeepers uit verschillende culturen hun eeuwenoude wijsheid over deze samenlevingen openbaar. Hierdoor wordt duidelijk dat ‘Samenlevingen in Balans’ en ‘Samenlevingen uit Balans’ twee verschillende en elkaar uitsluitende culturele systemen zijn met ieder een eigen fundament van nauw met elkaar samenhangende aspecten. Het allerbelangrijkste verschil is de staat van bewustzijn. Terwijl in ‘Samenlevingen in Balans’ de normale staat van bewustzijn een staat van innerlijke balans is, wordt die in ‘Samenlevingen uit Balans’ gekenmerkt door een staat van innerlijke onbalans waarbij het mannelijke aspect dominant is over het vrouwelijke aspect. De wijsheid van de wisdomkeepers helpt niet alleen te begrijpen waarom de afgelopen 5000 jaar wereldwijd steeds meer individuen en samenlevingen uit balans zijn geraakt. Omdat de buitenwereld een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld, maakt hun wijsheid ook duidelijk dat de transformatie naar ‘Samenlevingen in Balans’ begint met de transformatie van onze staat van bewustzijn en dus met het herstel van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect in onszelf. (zie voor meer info www.marjadevries.nl)

 

 

Over Marja de Vries

Marja de Vries studeerde biologie en ecologie, werkte als textielkunstenares en heeft gekozen voor een intensieve persoonlijke ontwikkeling. Ze is in staat het grote overzicht te zien, universele patronen te herkennen en ze heeft een heldere toekomstvisie. De laatste 20 jaar zet zij zich in voor de transformatie van leren en onderwijs zodat het meer in lijn zal zijn met wie we in essentie zijn. Als eerste stap in die richting schreef ze de bestseller De Hele Olifant in Beeld (2007) over universele wetten en vervolgens Samenlevingen in Balans (2014). Op dit moment werkt ze aan haar derde boek, dat o.a. zal gaan over vormen van organisatie binnen ‘Samenlevingen in Balans’.